FORMACIÓ - Programació curs 2015

L’equip de Sistema té àmplia experiència docent tant en la formació bàsica de psicologia, com en la formació especialitzada de psicoterapeutes.

La formació continuada i la supervisió clínica de casos suposen un aspecte fonamental per la millora de la pràctica professional. Per aquest motiu, des de SISTEMA s’organitzen periòdicament seminaris i tallers de formació que aborden aspectes teoricopràctics i vivencials de la tasca del psicoterapeuta. A més, a petició dels centres o institucions interessades, es dissenyen tallers i seminaris ajustats a les necessitats especifiques d’aquests.

Per a ampliar la informació sobre qualsevol dels cursos llistats, o realitzar altres consultes al voltant de la formació, contactar amb info@sistema.cat

Grup supervisió

La supervisió en grup permet compartir experiències d’aprenentatge i crear una xarxa de recolzament per a terapeutes novells. El grup de supervisió compta amb una terapeuta experimentada i entre 3 i 5 participants.

Aquestes sessions tindran lloc els divendres quinzenals de 10h a 12h, amb un preu de 20€/sessió.

Supervisió individual

En els casos en que el terapeuta tingui la necessitat de revisar un o més casos de la seva pràctica clínica, existeix la possibilitat de programar supervisions individuals periòdiques o puntuals.

Entrenament pràctic en el treball amb famílies (teràpia familiar sistèmica)

Seminari de 16 hores (4h./sessió) que té com objectius l’entrenament en la recollida d’informació relacional, així com en els recursos terapèutics necessaris pel maneig de situacions complicades en teràpia familiar sistèmica i pel tancament de la mateixa.

Dates pendents de confirmació en funció dels participants.

La persona del terapeuta

Seminari de 5 hores de durada en el que s’exploren mitjançant diferents tècniques experiencials quina és l’experiència de l’alumne entorn a la seva vivència de ser terapeuta. Els exercicis pretenen que l’alumne experimenti amb cada una de les tècniques, reflexions al voltant dels seus propis estats interns i integri els nous coneixements en la seva tasca psicoterapèutica.

Dates pendents de confirmació en funció dels participants.