Sistema és un centre creat per la Dra. Dámaris Muñoz i Victoria Compañ que sorgeix amb el propòsit de consolidar un equip d’atenció psicològica individual, familiar i de parella, de formació a professionals i de recerca en l’àmbit de la psicologia clínica i de la salut. Les uneix una llarga trajectòria en aquestes àrees on la seva principal filosofia de treball es centra en integrar l’orientació constructivista i sistèmica. És a dir, comprendre la particularitat de cada persona des de la seva pròpia perspectiva, el significat de les seves vivències, la relació amb el seu context i les pautes d’interacció que estableix.

Els elements bàsics que guien el treball en Sistema són la confiança en els recursos i experiències vitals de les persones i les famílies, la seva capacitat de canvi i el maneig de les dificultats a partir de les fortaleses, emmarcant-lo des d’una visió integral. Es presta atenció a la constant interacció no solament en els vincles relacionals que el subjecte estableix amb la seva família, parella, amics, etc. Sinó també en la relació que s’estableix entre el cos i la ment. Sobre aquest darrer aspecte, la salut es concebuda com un procés en el que interactuen constantment elements físics, socials i psicològics. Per aquest motiu, des de Sistema es fomenta el treball interdisciplinari on professionals de diferents especialitats aporten una visió més complerta i integradora.

L’equip de Sistema està en constant moviment promovent una major eficàcia dels tractaments psicoterapèutic mitjançant la formació i l'entrenament a professionals, així com a través de la divulgació científica.