ATENCIÓ PSICOLÒGICA

A Sistema atenem les necessitats de les persones, famílies o parelles que ens consulten i les oferim el tractament que millor s’ajusta a les seves necessitats. L’atenció psicològica està orientada a dotar i promoure els recursos individuals, familiars o conjugals com un element actiu del propi canvi. La durada i freqüència del tractament és variable en funció de les característiques de cada cas, promovent processos terapèutics breus i flexibles.

Psicoteràpia Individual

La teràpia individual s’orienta a atendre les dificultats que poden sorgir al llarg del cicle vital, como poden ser problemes de relació, d’autoestima, d’habilitats socials, conflictes laborals, dols, ruptura de parella, emancipació dels fills, alteracions sexuals, etc. És a dir, tots aquells esdeveniments que requereixen un procés d’adaptació i que poden ser viscuts amb tristesa, inquietud, pors, ràbia, aïllament, incertesa... generant en ocasions desequilibri emocional.

Així mateix, a Sistema oferim atenció psicològica especialitzada per aquells casos en els que les dificultats s’emmarquen en un quadre clínic, principalment trastorns de l’estat d’ànim (depressió, distimia, trastorn bipolar), trastorns d’ansietat (trastorn obsessiu-compulsiu, estrès post-traumàtic, ansietat generalitzada i fòbies) i trastorns somatomorfos (hipocondria, somatitzaciò...).

Psicologia de la Salut

L’equip de Sistema té una llarga trajectòria en recerca, docència i intervenció psicològica en problemes de salut. En concret, els relacionats amb la fertilitat, la Síndrome de Fatiga Crònica i amb el dolor crònic, principalment amb la Fibromialgia.

La incapacitat d’aconseguir el desig de ser pares, així com els tractaments de reproducció assistida, poden suposar un desgast emocional tant a nivell individual com de parella que requereixi atenció especialitzada.

L’adaptació a malalties com la Síndrome de Fatiga Crònica i la Fibromialgia suposa un repte para a qualsevol pacient. És un procés en el que es veuen afectades moltes àrees de la vida, donat que té un enorme impacte a nivell familiar-conjugal, social, laboral i, sobretot, personal. En ocasions aquest procés d’adaptació suposa l’aparició de malestar o símptomes psicològics, com ansietat i depressió. Per aquest motiu, els especialistes recomanen el tractament interdisciplinari que inclogui acompanyament psicològic.

Teràpia de parella

En el procés de creació i consolidació d’una relació de parella poden sorgir diverses problemàtiques de tipus relacional, que poder anar associades a la presència de malestar o símptomes psicològics i/o físics. Algunes d’aquestes dificultats estan relacionades amb l’adaptació a determinats moments del cicle vital que són comuns per a la majoria de parelles, com poden ser l’inici de la convivència, el naixement, criança i emancipació dels fills, la cura dels progenitors, l’envelliment, la jubilació, etc. Aquests moments del cicle vital poden suposar una crisi en la mesura que requereixen adequar la relació a aquest moment.

Per altra banda, les dificultats en la parella també poder anar associades a altres situacions particulars, com ara la gelosia, infidelitat, problemes sexuals, de comunicació (manca d’acords, discussions freqüents), relació amb les famílies d’origen o dubtes sobre l’elecció de la parella, entre altres.

Teràpia familiar

La teràpia familiar aborda aquelles situacions que poden desestabilitzar l’equilibri de la família, generant malestar en tots o en alguns dels seus membres. Per això, en l’espai de teràpia tenen cabuda tots els familiars que participen directa o indirectament en el problema (pares, fills, avis i, fins i tot en algunes ocasions, altres membres de la família extensa).

Les problemàtiques en les dinàmiques familiars són molt variades, incloent dificultats relatives a la funció parental (establiment de límits, consens entre el pares, etc.), a la presència de problemes físics o psicològics en algun membre de la família, a la vivència d’esdeveniments estressants (pèrdua d’ocupació, morts o accidents, etc.), entre d’altres.